Hoe kan je veranderen van syndic?

31 mei 2023

Om van syndicus te veranderen, zijn er verschillende stappen die je kunt volgen. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van het proces:

1. Informeer jezelf:

Voordat je begint met het veranderen van de syndicus, is het belangrijk om jezelf goed te informeren over de huidige situatie en de mogelijkheden. Lees het huidige contract met de syndicus en controleer welke bepalingen er zijn met betrekking tot het beëindigen van het contract en het aanstellen van een nieuwe syndicus. Zoek ook uit of er eventuele boetes of sancties zijn verbonden aan het vroegtijdig beëindigen van het contract.

2. Maak contact met mede-eigenaars:

Bespreek je plannen met andere mede-eigenaars in het gebouw. Het is belangrijk om te weten of er voldoende steun is voor het veranderen van de syndicus. Organiseer bijvoorbeeld een vergadering met mede-eigenaars om meningen en ideeën te delen en te peilen of er interesse is in het veranderen van de syndicus.

3. Zoek een nieuwe syndicus:

Ga op zoek naar een nieuwe syndicus die voldoet aan de behoeften en vereisten van de VME. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met andere mede-eigenaars, vastgoedprofessionals raadplegen, online zoeken naar syndicusbedrijven of advies inwinnen bij gespecialiseerde organisaties zoals de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Zorg ervoor dat je de nodige informatie verzamelt over de potentiële nieuwe syndicus, zoals de ervaring, diensten, prijzen en referenties.

4. Maak een vergelijkende studie:

Vergelijk de verschillende syndicusopties die je hebt gevonden. Beoordeel de expertise, het serviceniveau, de beschikbaarheid, de tarieven en andere relevante factoren. Maak aantekeningen en maak een lijst van de voor- en nadelen van elke optie. Dit zal je helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

5. Organiseer een algemene vergadering:

Om de syndicus te veranderen, moet er een beslissing worden genomen tijdens een algemene vergadering van mede-eigenaars. Zorg ervoor dat je deze vergadering tijdig organiseert en alle mede-eigenaars uitnodigt. De uitnodigingen moeten de agenda van de vergadering bevatten, inclusief het onderwerp van het veranderen van de syndicus. Stuur de uitnodigingen per post of e-mail en vraag de mede-eigenaars om hun aanwezigheid te bevestigen.

6. Bespreek en stem over de verandering:

Tijdens de algemene vergadering bespreek je het idee van het veranderen van de syndicus. Presenteer de redenen waarom je van syndicus wilt veranderen en leg uit waarom de nieuwe syndicus een betere keuze zou zijn. Laat alle mede-eigenaars hun mening geven en eventuele vragen stellen. Vervolgens stemmen de mede-eigenaars over de voorgestelde verandering. In België is een gekwalificeerde meerderheid vereist om het contract met de huidige syndicus te beëindigen en een nieuwe syndicus aan te stellen. Dit betekent dat een bepaald percentage van de mede-eigenaars (bijvoorbeeld 3/4 of 2/3) moet instemmen met de verandering.

7. Beëindig het contract met de huidige syndicus:

Na het verkrijgen van de vereiste meerderheid tijdens de algemene vergadering, moet je het contract met de huidige syndicus beëindigen. Dit moet gebeuren volgens de bepalingen in het contract en de wettelijke vereisten. Neem contact op met de huidige syndicus en stel hem schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de algemene vergadering om het contract te beëindigen. Volg de opzegtermijn en andere bepalingen die in het contract zijn vastgelegd.

8. Onderteken het contract met de nieuwe syndicus:

Nadat het contract met de huidige syndicus is beëindigd, kun je het contract met de nieuwe syndicus ondertekenen. Zorg ervoor dat alle vereiste afspraken en voorwaarden worden opgenomen in het nieuwe contract. Bespreek de verwachtingen, taken, vergoedingen en andere relevante details met de nieuwe syndicus voordat het contract wordt ondertekend. Zorg ervoor dat alle mede-eigenaars op de hoogte zijn van de nieuwe syndicus en de details van het nieuwe contract.

9. Informeer de betrokken partijen:

Informeer de huidige syndicus, de nieuwe syndicus, de mede-eigenaars en andere relevante partijen over de verandering van de syndicus. Zorg ervoor dat alle benodigde documenten en informatie correct worden overgedragen van de oude naar de nieuwe syndicus. Communiceer duidelijk met alle betrokkenen om een soepele overgang te garanderen.

10. Evaluatie en opvolging:

Na het veranderen van de syndicus is het belangrijk om de prestaties en het beheer van de nieuwe syndicus regelmatig te evalueren. Houd algemene vergaderingen om de voortgang te bespreken, eventuele zorgen of problemen aan te pakken en te bepalen of de nieuwe syndicus voldoet aan de verwachtingen van de mede-eigenaars.

Conclusie:

Het veranderen van de syndicus kan een complex proces zijn, met veel juridische en administratieve aspecten. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen en professionele begeleiding te zoeken om ervoor te zorgen dat alle stappen correct worden gevolgd en dat de belangen van de mede-eigenaars worden beschermd.

Het veranderen van de syndicus biedt de mogelijkheid om het beheer van het gebouw te verbeteren en de tevredenheid van de mede-eigenaars te vergroten. Het is een belangrijke beslissing die zorgvuldige planning, communicatie en samenwerking vereist om een succesvolle overgang te waarborgen.

MEER Blog ARTIKELEN

Financieel Beheer in Mede-eigendom

Een efficiënt financieel beheer zorgt voor transparantie en vertrouwen binnen de gemeenschap. Het stelt mede-eigenaars in staat om te zien hoe hun bijdragen worden gebruikt, verhoogt de tevredenheid en vermindert conflicten.

Lees meer

Hoe kies je de juiste syndicus?

De syndicus speelt een cruciale rol in het dagelijks beheer van mede-eigendommen in België, zoals appartementsgebouwen, residentiële complexen en kantoorruimten. Maar hoe kies je de juiste syndicus?

Lees meer

Wat doet een Syndicus?

In de dynamische wereld van vastgoedbeheer in België speelt de syndicus een cruciale rol. Maar wat doet een syndicus precies? Deze gids is bedoeld om licht te werpen op de veelzijdige en essentiële rol van de syndicus in het beheer van mede-eigendommen in België.

Lees meer

Wat mag een syndicus en wat niet?

Een syndicus heeft een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheer van een mede-eigendom. Het is belangrijk dat een syndicus zijn of haar taken uitvoert in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, evenals de bepalingen van...

Lees meer

Is een syndicus verplicht?

Ja, een syndicus is verplicht in België voor gebouwen met meerdere eigenaars. De verplichting om een syndicus aan te stellen is vastgelegd in de Wet op de Mede-eigendom, die de rechten en plichten regelt van eigenaars van appartementen en andere gebouwen met...

Lees meer

Werken bij Uw-Syndic ?

 

Vastgoedmakelaar-syndicus België BIV 510633 

Uw-Syndic O.N.: 0820.986.719 / B.T.W.: BE0820986719

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Houder van het Kwaliteitscertificaat voor Syndici

Verzekering beroepsaansprakelijkheid: NV AXA Belgium 730.390.160 

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel