Is een syndicus verplicht?

31 mei 2023

Ja, een syndicus is verplicht in België voor gebouwen met meerdere eigenaars. De verplichting om een syndicus aan te stellen is vastgelegd in de Wet op de Mede-eigendom, die de rechten en plichten regelt van eigenaars van appartementen en andere gebouwen met gemeenschappelijke delen.

De Wet op de Mede-eigendom bepaalt dat elke vereniging van mede-eigenaars (VME) verplicht is om een syndicus aan te stellen. Een VME ontstaat wanneer een gebouw meerdere appartementen of eigendommen heeft die gemeenschappelijke delen delen, zoals gangen, trappenhuizen, liften, tuinen en andere voorzieningen. In een dergelijke situatie is het van cruciaal belang om het gebouw en de gemeenschappelijke delen op een efficiënte en professionele manier te beheren. Daar komt de rol van de syndicus om de hoek kijken.

De syndicus vervult een sleutelrol in het beheer van een VME. Hij of zij wordt aangesteld om de dagelijkse werking van het gebouw te beheren en om ervoor te zorgen dat alle wettelijke en contractuele verplichtingen worden nageleefd.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de syndicus?

1. Algemene administratie:

De syndicus is verantwoordelijk voor de administratieve taken van de VME. Dit omvat het bijhouden van een register van de mede-eigenaars, het opstellen van verslagen van algemene vergaderingen, het archiveren van relevante documenten en het beantwoorden van vragen en verzoeken van mede-eigenaars.

2. Financieel beheer:

De syndicus beheert de financiële middelen van de VME. Dit omvat het innen van bijdragen van mede-eigenaars voor gemeenschappelijke kosten, het opstellen van een jaarlijkse begroting, het betalen van rekeningen en het bijhouden van de boekhouding van de VME.

3. Technisch beheer:

De syndicus is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit omvat het organiseren van periodiek onderhoud, het regelen van herstellingen en renovaties, het toezicht houden op de veiligheid en het naleven van de bouwvoorschriften.

4. Juridisch advies:

De syndicus biedt juridisch advies aan de VME en helpt bij het interpreteren van wet- en regelgeving met betrekking tot mede-eigendom. Hij of zij kan ook helpen bij het opstellen en wijzigen van het reglement van mede-eigendom, het behandelen van geschillen en het vertegenwoordigen van de VME in juridische procedures.

5. Organisatie van algemene vergaderingen:

De syndicus is verantwoordelijk voor het organiseren van de algemene vergaderingen van mede-eigenaars. Dit omvat het opstellen van de agenda, het versturen van uitnodigingen, het faciliteren van discussies en het opstellen van verslagen van de vergaderingen.

De verplichting om een syndicus aan te stellen heeft als doel om de belangen van de mede-eigenaars te beschermen en het beheer van gemeenschappelijke delen efficiënt te laten verlopen. Het zorgt voor een gestructureerde aanpak van het beheer van het gebouw, waardoor potentiële conflicten en problemen worden voorkomen.

Wat zijn de voordelen van het aanstellen van een syndicus?

1. Professioneel beheer:

Een syndicus heeft de nodige kennis en ervaring op het gebied van vastgoedbeheer en mede-eigendom. Dit zorgt voor een professionele aanpak en helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot het gebouw.

2. Expertise op verschillende gebieden:

Een syndicus kan expertise bieden op verschillende gebieden, zoals financieel beheer, juridisch advies en technisch beheer. Dit helpt bij het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen op basis van deskundigheid.

3. Conflictbeheersing:

Een syndicus kan een rol spelen bij het voorkomen en oplossen van conflicten tussen mede-eigenaars. Door onpartijdig en objectief te handelen, kan de syndicus bijdragen aan een harmonieuze en vreedzame samenwerking tussen mede-eigenaars.

4. Efficiënte besluitvorming:

De syndicus faciliteert en leidt de algemene vergaderingen van mede-eigenaars. Dit zorgt voor gestructureerde en efficiënte besluitvorming, waarbij alle mede-eigenaars de kans krijgen om hun stem te laten horen.

Het niet aanstellen van een syndicus kan leiden tot problemen en inefficiënties in het beheer van het gebouw. Het ontbreken van professioneel beheer kan leiden tot vertragingen bij onderhoud en reparaties, financiële wanorde en conflicten tussen mede-eigenaars. Het is dus essentieel om de verplichting om een syndicus aan te stellen serieus te nemen en ervoor te zorgen dat een gekwalificeerde en betrouwbare syndicus wordt aangesteld.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke regels en vereisten met betrekking tot syndici kunnen variëren afhankelijk van de regio in België. Het is raadzaam om de lokale wetgeving en regelgeving te raadplegen en professioneel advies in te winnen om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Conclusie:

In België is een syndicus verplicht voor gebouwen met meerdere eigenaars. De syndicus speelt een cruciale rol in het beheer van de VME en zorgt voor een professionele aanpak van het beheer van gemeenschappelijke delen. Het aanstellen van een syndicus heeft voordelen zoals professioneel beheer, expertise op verschillende gebieden, conflictbeheersing en efficiënte besluitvorming. Het niet aanstellen van een syndicus kan leiden tot problemen en inefficiënties in het beheer van het gebouw. Daarom is het van groot belang om de verplichting om een syndicus aan te stellen na te leven en een gekwalificeerde syndicus aan te stellen die voldoet aan de wettelijke vereisten en de behoeften van de VME.

MEER Blog ARTIKELEN

Financieel Beheer in Mede-eigendom

Een efficiënt financieel beheer zorgt voor transparantie en vertrouwen binnen de gemeenschap. Het stelt mede-eigenaars in staat om te zien hoe hun bijdragen worden gebruikt, verhoogt de tevredenheid en vermindert conflicten.

Lees meer

Hoe kies je de juiste syndicus?

De syndicus speelt een cruciale rol in het dagelijks beheer van mede-eigendommen in België, zoals appartementsgebouwen, residentiële complexen en kantoorruimten. Maar hoe kies je de juiste syndicus?

Lees meer

Wat doet een Syndicus?

In de dynamische wereld van vastgoedbeheer in België speelt de syndicus een cruciale rol. Maar wat doet een syndicus precies? Deze gids is bedoeld om licht te werpen op de veelzijdige en essentiële rol van de syndicus in het beheer van mede-eigendommen in België.

Lees meer

Wat mag een syndicus en wat niet?

Een syndicus heeft een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheer van een mede-eigendom. Het is belangrijk dat een syndicus zijn of haar taken uitvoert in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, evenals de bepalingen van...

Lees meer

Hoe kan je veranderen van syndic?

Om van syndicus te veranderen, zijn er verschillende stappen die je kunt volgen. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van het proces: 1. Informeer jezelf: Voordat je begint met het veranderen van de syndicus, is het belangrijk om jezelf goed te informeren over de...

Lees meer

Werken bij Uw-Syndic ?

 

Vastgoedmakelaar-syndicus België BIV 510633 

Uw-Syndic O.N.: 0820.986.719 / B.T.W.: BE0820986719

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Houder van het Kwaliteitscertificaat voor Syndici

Verzekering beroepsaansprakelijkheid: NV AXA Belgium 730.390.160 

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel