Wat mag een syndicus en wat niet?

31 mei 2023

Een syndicus heeft een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheer van een mede-eigendom. Het is belangrijk dat een syndicus zijn of haar taken uitvoert in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, evenals de bepalingen van het contract met de mede-eigenaars. Hieronder worden enkele van de taken en bevoegdheden van een syndicus beschreven, evenals de beperkingen die van toepassing kunnen zijn:

1. Algemeen beheer van de mede-eigendom:

Een syndicus is verantwoordelijk voor het algemeen beheer van de gemeenschappelijke delen van een gebouw of residentie. Dit omvat het zorgen voor het onderhoud, herstellingen, schoonmaak en beveiliging van de gemeenschappelijke ruimtes. De syndicus kan ook verantwoordelijk zijn voor het beheer van eventuele gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een zwembad, tuinen, parkeerplaatsen, etc.

2. Financieel beheer:

Een syndicus beheert de financiën van de mede-eigendom. Dit omvat het innen van bijdragen van de mede-eigenaars, het opstellen en beheren van het budget, het betalen van rekeningen en het bijhouden van financiële administratie. De syndicus moet transparant en nauwkeurig zijn in het financieel beheer en de nodige rapporten en rekeningen verstrekken aan de mede-eigenaars.

3. Organisatie van algemene vergaderingen:

De syndicus is verantwoordelijk voor het organiseren en leiden van de algemene vergaderingen van mede-eigenaars. Tijdens deze vergaderingen worden belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot het beheer en de werking van de mede-eigendom. De syndicus moet ervoor zorgen dat alle mede-eigenaars worden uitgenodigd, de agenda wordt opgesteld en de beslissingen correct worden genotuleerd.

4. Juridische en administratieve taken:

Een syndicus moet op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot mede-eigendom en vastgoedbeheer. Ze moeten ervoor zorgen dat de mede-eigendom voldoet aan de wettelijke vereisten en dat alle noodzakelijke documenten en vergunningen in orde zijn. Daarnaast kan de syndicus juridisch advies verstrekken aan de mede-eigenaars en hen begeleiden bij juridische kwesties met betrekking tot de mede-eigendom.

5. Communicatie en informatievoorziening:

Een syndicus moet zorgen voor een goede communicatie tussen de mede-eigenaars en de syndicus zelf. Ze moeten de mede-eigenaars op de hoogte houden van belangrijke zaken met betrekking tot de mede-eigendom, zoals vergaderingen, beslissingen, onderhoudswerkzaamheden, etc. De syndicus moet ook beschikbaar zijn voor vragen en verzoeken van mede-eigenaars en hen tijdig en adequaat informeren.

Hoewel een syndicus een breed scala aan taken en bevoegdheden heeft, zijn er ook beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden:

1. Beperkingen in het contract:

Het contract tussen de mede-eigenaars en de syndicus kan bepaalde beperkingen of voorwaarden bevatten waaraan de syndicus moet voldoen. Bijvoorbeeld, bepalingen over de duur van het contract, de opzegtermijn, het maximale bedrag dat in rekening kan worden gebracht voor bepaalde diensten, etc. De syndicus moet handelen binnen de grenzen van het contract en rekening houden met de belangen van de mede-eigenaars.

2. Beperkingen in de wetgeving:

Er zijn wetten en regels die van toepassing zijn op mede-eigendom en het beheer ervan. Een syndicus moet zich houden aan deze wetten en ervoor zorgen dat de mede-eigendom voldoet aan de wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld, de Wet op de Mede-eigendom in België bevat specifieke bepalingen met betrekking tot het beheer van mede-eigendom, zoals de verplichting om een syndicus aan te stellen, regels voor het bijhouden van de boekhouding, etc.

3. Grenzen aan beslissingsbevoegdheid:

Hoewel een syndicus verantwoordelijk is voor het beheer van de mede-eigendom, zijn er beslissingen die alleen kunnen worden genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Belangrijke beslissingen, zoals wijzigingen aan de statuten, grote investeringen of veranderingen in het gebruik van de gemeenschappelijke delen, moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering. De syndicus moet de bevoegdheden respecteren en ervoor zorgen dat de beslissingen van de algemene vergadering worden uitgevoerd.

Conclusie:

Het is belangrijk dat een syndicus zijn of haar taken en bevoegdheden op een transparante en professionele manier uitoefent. Ze moeten handelen in het belang van de mede-eigenaars en de mede-eigendom, en rekening houden met de geldende wet- en regelgeving. In geval van twijfel of geschillen kunnen mede-eigenaars juridisch advies inwinnen of contact opnemen met gespecialiseerde instanties voor ondersteuning.

MEER Blog ARTIKELEN

Financieel Beheer in Mede-eigendom

Een efficiënt financieel beheer zorgt voor transparantie en vertrouwen binnen de gemeenschap. Het stelt mede-eigenaars in staat om te zien hoe hun bijdragen worden gebruikt, verhoogt de tevredenheid en vermindert conflicten.

Lees meer

Hoe kies je de juiste syndicus?

De syndicus speelt een cruciale rol in het dagelijks beheer van mede-eigendommen in België, zoals appartementsgebouwen, residentiële complexen en kantoorruimten. Maar hoe kies je de juiste syndicus?

Lees meer

Wat doet een Syndicus?

In de dynamische wereld van vastgoedbeheer in België speelt de syndicus een cruciale rol. Maar wat doet een syndicus precies? Deze gids is bedoeld om licht te werpen op de veelzijdige en essentiële rol van de syndicus in het beheer van mede-eigendommen in België.

Lees meer

Hoe kan je veranderen van syndic?

Om van syndicus te veranderen, zijn er verschillende stappen die je kunt volgen. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van het proces: 1. Informeer jezelf: Voordat je begint met het veranderen van de syndicus, is het belangrijk om jezelf goed te informeren over de...

Lees meer

Is een syndicus verplicht?

Ja, een syndicus is verplicht in België voor gebouwen met meerdere eigenaars. De verplichting om een syndicus aan te stellen is vastgelegd in de Wet op de Mede-eigendom, die de rechten en plichten regelt van eigenaars van appartementen en andere gebouwen met...

Lees meer

Werken bij Uw-Syndic ?

 

Vastgoedmakelaar-syndicus België BIV 510633 

Uw-Syndic O.N.: 0820.986.719 / B.T.W.: BE0820986719

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Houder van het Kwaliteitscertificaat voor Syndici

Verzekering beroepsaansprakelijkheid: NV AXA Belgium 730.390.160 

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel