Goede syndicus in Sint-Gillis-Waas

Opensyndic

Noodnummer

Opensyndic

Noodnummer

   Uw-Syndic

uw-syndic-logo_final | Syndic Sint Niklaas | Beheer van gebouwen

Goede syndicus in Sint-Gillis-Waas

Professioneel en transparant beheer van gebouwen in Sint-Gillis-Waas dat past bij ieder gebouw, met oog voor kwaliteit en klantentevredenheid.

Over Uw-Syndic

Ons kantoor is gespecialiseerd in het professioneel beheer van appartementsgebouwen en staat borg voor een planmatige aanpak en gedegen vakkennis.

w

No-nonsense communicatie

Open, eerlijke en no-nonsense communicatie tussen alle partijen, maakt dat het efficiënt oplossen van de gestelde problemen via bekwame technici een evidentie wordt.

Aandacht voor menselijkheid

Het hoeft niet altijd te draaien om technische zaken,  Uw-Syndic.be hecht ook belang aan een goede verstandhouding tussen de bewoners onderling en doet er alles aan om het samenleven in harmonie te vrijwaren.

Bereikbaarheid

Transparant beheer van jouw gebouw dankzij onze innovatieve software en doorgedreven digitalisatie.

Voor dringende problemen is Uw-Syndic dankzij onze permanentie 24/7 bereikbaar.

Wat onze klanten zeggen

“De reorganisatie bij Uw-Syndic heeft ertoe geleid dat er meer structuur is in de organisatie van het kantoor, de samenwerking verbeterd is, problemen beter opgevolgd worden en er proactief  kan samengewerkt worden met de raad VME. Een positieve kentering die meer dan nodig was.”

Eddy Van Gerrewey

Res. Bel-Air

“Sedert Saskia aan het roer staat bij Uw-Syndic werden de aanslepende problemen met de aannemer op een constructieve manier opgelost. Samen met de RME en de VME wordt ons gebouw op een efficiënte manier beheerd. “

Marc Seenssens

Residentie Leon

“Allereerst bedankt om de algemene vergadering van gisteren in goede banen te leiden, voor zover dat mogelijk is met het aanwezige publiek.

Ik wens met deze ook eens mijn tevredenheid uit te drukken wat betreft jullie werk en de communicatie in het bijzonder.”

Mr. De Wolf J.

VME Mechelse Poort

“Met plezier laat ik een kort berichtje achter.  Ik ben nog maar kort mede-eigenaar maar ik waardeer de vlotte opvolging van Uw-Syndic.  De regelmatige communicatie geeft het gevoel dat ik steeds grondig word ingelicht over het verloop van werken, het behandelen van incidenten, enzovoort.  Op mijn mails werd snel, vriendelijk en op een professionele manier gereageerd.”

Julie Stevens

Mechelse Poort, Dendermonde

Administratief beheer | Syndic Sint Niklaas | Beheer van gebouwen

Administratie

Administratief beheer

Wij runnen het huishouden van jouw gebouw. Met behulp van ons digitaal platform OpenSyndic zorgen we voor de nodige administratie.

Goed beheer start bij een juiste administratie, da’s Uw-Syndic! Uw-Syndic maakt gebruik van een digitaal platform waarop alle documenten, polissen, contracten en correspondentie over en rond jouw gebouw…

Financieel

Financieel beheer

Onze financiële experts beheren de dubbele boekhouding van jouw gebouw.  Alle cijfertjes kloppen, daar kun je van op aan.

Een boekhouding die klopt, da’s Uw-Syndic!  De boekhouding in mede-eigendom is vrij complex.  Wij vertrouwen het financieel beheer van jouw gebouw dan ook toe aan onze gespecialiseerde…

Financieel beheer 3 | Syndic Sint Niklaas | Beheer van gebouwen
juridisch sterk  | Syndic Sint Niklaas | Beheer van gebouwen

Juridisch

Juridisch beheer

Voldoen aan de laatste wetgeving, da’s Uw-Syndic!  Ons team bestaat uit erkende syndici en ervaren medewerkers die voortdurend worden bijgeschoold.  Zo blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in de wet op mede-eigendom en passen we ze ook toe op jouw gebouw.

Moet er een juridische procedure

Technisch

Technisch beheer

Een goed technisch beheer garandeert een veilige en comfortabele woonplek in een gebouw met een nette uitstraling. Voor kleine en grote herstellingen doen wij beroep op een vaste klusjesdienst en rekenen we op een ruim netwerk aan betrouwbare aannemers.

Wonen in een verzorgd gebouw, da’s Uw-Syndic! Onze klusjesdienst zorgt samen met een vast team van aannemers dat jouw gebouw

Technisch beheer | Syndic Sint Niklaas | Beheer van gebouwen

Recente Residenties

Residentie Park Kardijn

Park Kardijn is een luxueus project in een parkje van 2300 m², op 500 meter van de Grote Markt van Sint Niklaas. 

Middenin een rustig gedeelte van de stad en toch op korte afstand van …

Residentie Belvedère

Gelegen in een schitterend landschapspark, en met de heraangelegde Vondelbeek als levensader, geeft dit centrale stadsdeel een nieuwe betekenis aan duurzaam wonen.

Belvedère nestelt zich tussen het

Residentie Cardea

DOMEIN BEUKENHOF bestaat uit verschillende fasen. De residentie CARDEA is de 3de fase.

De residentie bestaat uit  luxeappartementen met mooie terrassen gelegen in een groene zone nabij het

Residentie Oud Arenberg

Dit betreft een uitstekend gelegen nieuwbouw nabij het centrum van Kieldrecht.

De appartementen werden volledig afgewerkt en is opgebouwd in landelijke stijl met kwalitatieve

FAQ

Wat is het reglement van mede-eigendom?

Het is cruciaal om alle verplichtingen en afspraken tussen mede-eigenaren te documenteren om duidelijkheid en begrip te garanderen. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte van hun rechten en plichten binnen het gebouw. Daartoe dienen drie essentiële documenten: de basisakte, het mede-eigendomsreglement (gezamenlijk de statuten genoemd) en het reglement van interne orde.

Het mede-eigendomsreglement maakt integraal deel uit van de statuten, die samen met de basisakte worden opgemaakt door een notaris. Dit reglement legt de fundamentele richtlijnen vast voor mede-eigenaars, die hun relaties met elkaar en met de vereniging (VME) regelen.

Wat is een syndicus?

De syndicus speelt een cruciale rol bij het toezicht op en de vertegenwoordiging van de mede-eigendom, zoals een appartementsgebouw. Hun verantwoordelijkheden zijn gericht op het beheer van de gedeelde delen van het gebouw, inclusief de lift, gevel, dak, gangen, tuin en meer. Het primaire doel van de syndicus is het verzekeren van een harmonieus en goed samenleven binnen de mede-eigendom, waarbij wordt voorkomen dat individuele eigenaars willekeurige beslissingen nemen over de gemeenschappelijke ruimtes. Hun rol bestaat uit het waarborgen van een soepele werking en naleving van vastgestelde protocollen ten behoeve van alle mede-eigenaars.

Wat verstaan we onder de VME (vereniging van mede-eigenaars)?

De vereniging van mede-eigenaars, ook wel VME (Vereniging van Mede-Eigenaars) genoemd, is een rechtspersoon die automatisch alle individuele mede-eigenaars verenigt en vertegenwoordigt binnen een bepaald gebouw of een groep van gebouwen. De enige bevoegde functie, en dus het doel van de VME, is het beheer en behoud van de betreffende gebouwen.

In wezen komt de VME automatisch tot stand wanneer er twee of meer verschillende eigenaars zijn van gebouwen binnen het pand, wat wijst op de aanwezigheid van mede-eigendom beheerst door de Appartementswet.

Wat is een “algemene vergadering”?

Jaarlijks wordt binnen de in het reglement van interne orde bepaalde termijn van 15 dagen een algemene vergadering bijeengeroepen binnen een mede-eigendom. Deze bijeenkomst brengt alle mede-eigenaars samen om discussies aan te gaan en verschillende beslissingen te nemen met betrekking tot het mede-eigendom. De algemene vergadering dient als platform voor collaboratieve besluitvorming binnen de VME en zorgt voor actieve participatie en betrokkenheid van alle mede-eigenaars.

Wat zijn de notulen van de algemene vergadering?

De vastgoedbeheerder is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen, ook wel de notulen van de algemene vergadering genoemd, die dienen als beknopte weergave van de besluiten die tijdens de vergadering zijn genomen. Vanwege hun grote belang moeten bepaalde formaliteiten in acht worden genomen.

De notulen moeten de volgende details bevatten:

Plaats, datum en aanvangstijd van de algemene vergadering, alsmede het sluitingstijdstip
Controle dat de algemene vergadering voldoet aan de wettelijke aanwezigheidsplicht
Identificatie van de voorzitter van de algemene vergadering en de secretaris
De agenda van de algemene vergadering
De formulering van elk agendapunt waarover werd gestemd
De precieze stemuitslag voor elk agendapunt, inclusief de namen van mede-eigenaars die tegenstemden of zich onthielden.

Wat is de wet op de gedwongen mede-eigendom (appartementswet)?

Harmonisch samenleven binnen een mede-eigendom is niet altijd gegarandeerd en er kunnen meningsverschillen ontstaan tussen mede-eigenaars over het beheer van gedeelde gebieden. Om een goed beheer van deze gemeenschappelijke ruimtes te verzekeren, werd wetgeving inzake gedwongen mede-eigendom ingevoerd. Dit reglement heeft onlangs ingrijpende herzieningen ondergaan, waarbij de laatste versie op maandag 2 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd en vervolgens op 1 januari 2019 in werking is getreden. We willen de belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht, in de verf zetten.

Wonen in een appartement: wat is een blokpolis?

Een blokpolis verwijst naar de uitgebreide verzekeringsdekking die wordt verkregen voor een volledig appartementengebouw, dat verder reikt dan de gemeenschappelijke ruimtes en ook de privé-eenheden omvat.

De vastgoedbeheerder neemt namens de mede-eigenaars de verantwoordelijkheid op zich om de blokkenpolis veilig te stellen, waarbij de daaraan verbonden kosten worden gedragen door de mede-eigenaars of verhuurders. Het door elke mede-eigenaar te betalen bedrag wordt bepaald door hun respectieve aandeel in het gebouw.

Het is belangrijk op te merken dat huurders van individuele appartementen niet verantwoordelijk zijn voor het dekken van de kosten in verband met het blokkenbeleid.

Wat houdt het financieel beheer van een gebouw in mede-eigendom in?

Effectief financieel beheer is essentieel voor het behoud van de gezondheid van een gebouw in mede-eigendom op de lange termijn. Ons team van financiële experts neemt de volgende verantwoordelijkheden op zich:

- We gebruiken een dubbel boekhoudsysteem op basis van het Europese rekeningstelsel, waardoor nauwkeurige en transparante financiële gegevens worden gegarandeerd. Mede-eigenaars worden beschouwd als "klanten", terwijl leveranciers worden gecategoriseerd als "leveranciers". Deze gestandaardiseerde aanpak geeft een duidelijk overzicht van de financiële transacties van uw gebouw.

- Volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de statuten van het gebouw, implementeren we een systeem van verdeelsleutels, waarbij de kosten automatisch worden verdeeld over verschillende categorieën. Dit zorgt voor een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de kosten.

- We hebben de mogelijkheid om uitgebreide financiële overzichten te genereren, inclusief openstaande provisies, openstaande leveranciersbetalingen, bankrekeningsaldi en een overzicht van het vermogen en de kosten van woningen per rekeningnummer.

- Op verzoek kunnen we grafische vergelijkingen verzorgen tussen verschillende boekjaren, waardoor mede-eigenaars de financiële evoluties binnen de mede-eigendom op de voet kunnen volgen en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

- We voeren regelmatig budgetvergelijkingen uit, waarbij we daadwerkelijke betalingen vergelijken met vooraf bepaalde bedragen. Hierdoor kunnen wij eventuele afwijkingen direct verhelpen.

- Facturen worden op de vervaldag betaald via een directe verbinding met de bank, waardoor tijdige betalingen worden gegarandeerd en vertragingsrente wordt vermeden. Deze aanpak optimaliseert het gebruik van verblijfsfondsen zonder de leveranciersrelaties in gevaar te brengen.

- We onderhouden een dagelijkse afstemming van provisie- en afrekeningsbetalingen door eigenaren met behulp van realtime saldoverbindingen met de bank. Er wordt streng gecontroleerd om grote achterstanden te voorkomen en de opgebouwde rente komt ten goede aan het mede-eigendom.

- Verrekeningen aan eigenaren zijn transparant en gebaseerd op een uniform systeem.

- Bij appartementsoverdrachten worden de afrekeningen nauwkeurig verdeeld tussen de oude en nieuwe eigenaren op basis van de datum van de hypotheekakte.

- De goedgekeurde afrekeningen van voorgaande boekjaren zijn toegankelijk via onze website met een unieke inlogcode voor elke eigenaar. Hierdoor hebben eigenaren toegang tot relevante documenten die betrekking hebben op hun specifieke kavel.

Wat houdt het technisch beheer van een gebouw in mede-eigendom in?

Om het comfort van alle bewoners en eigenaars te waarborgen, speelt het technisch beheer van gebouwen in mede-eigendom een cruciale rol. Hier zijn enkele van de taken die onder technisch beheer vallen:

Bewaken en onderhouden van de integriteit en stabiliteit van betonconstructies
Het aanpakken van problemen met betrekking tot betonrot
Uitvoeren van inspecties en onderhoud van daken en afdichtingen
Oplossen van waterinfiltraties en condensatieproblemen
Beheer en onderhoud van elektrische installaties, noodverlichting, liften, cv-installaties, pompen en aanverwante apparatuur
Toezicht houden op zwembadonderhoud en veiligheidsmaatregelen
Uitvoeren van brandbeveiligingsmaatregelen
Begeleiden, onderhouden en repareren van ramen, deuren en automatische poorten
Coördineren van schilderwerkzaamheden
Beheer en onderhoud van rioleringen
Coördineren en uitvoeren van renovatieprojecten

Wat houdt het administratief beheer van een gebouw in mede-eigendom in?

Het administratief beheer van een gebouw in mede-eigendom omvat verschillende verantwoordelijkheden, waaronder:

- Vastleggen van essentiële bouwgegevens conform de basisakte
- Vertegenwoordigen van mede-eigenaars bij het aangaan van contracten
- Het vertegenwoordigen van mede-eigenaars in alle andere aangelegenheden, met inbegrip van juridische geschillen waarbij derden of mede-eigenaars onderling betrokken zijn
- Verzorgen van secretariële werkzaamheden en correspondentie
- Het genereren van eigenaarslijsten indien nodig
- Bijhouden van uitgebreide gegevensrecords voor elke eigenaar
- Verstrekken van gevraagde certificaten
- Begeleiden van het afgeven van een schuldverklaring, zoals gevraagd door de notaris, tijdens de verkoop van een appartement
- Organiseren van algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen
- Opstellen en verspreiden van notulen en rapporten
- Opstellen van contracten met leveranciers en aannemers
- Het invullen van de nodige documenten in overeenstemming met de wetgeving inzake mede-eigendom
- Nauwkeurige opvolging van rechtszaken in overleg met de aangewezen advocaat
- Alle officiële administratieve documenten zijn toegankelijk via de website met een unieke inlogcode die aan elke eigenaar wordt toegekend.

Werken bij Uw-Syndic ?

 

Vastgoedmakelaar-syndicus België BIV 510633 

Uw-Syndic O.N.: 0820.986.719 / B.T.W.: BE0820986719

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Houder van het Kwaliteitscertificaat voor Syndici

Verzekering beroepsaansprakelijkheid: NV AXA Belgium 730.390.160 

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel